Breedstraat 1 bus 22
9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 777 34 52
Fax. 03 778 05 62

Webdesign door Webking

Domeinen

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT 

 • verkeersongevallen
 • diverse schadedossiers : lichamelijke en materiële schade 
 • professionele aansprakelijkheid 
 • verzekeringsrecht 

ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID 

 • opstellen arbeidsovereenkomsten 
 • geschillen en bemiddeling bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten : ontslag 

VERBINTENISSEN-, BESLAG - EN EXECUTIERECHT 

 • leningsovereenkomsten 
 • consumentenkrediet 
 • voorrechten en hypotheken
 • zekerheden 
 • bewarend en uitvoerend beslag 

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT 

 • geschillen en procedures inzake bouwen, gerechtelijke expertises 
 • contracten met aannemers en architecten 
 • aansprakelijkheid van aannemers en architecten 

FAMILIE- EN ERFRECHT 

 • echtelijke moeilijkheden 
 • dringende en voorlopige maatregelen 
 • echtscheidingsprocedure 
 • echtscheiding bij onderlinge toestemming 
 • alimentatie 
 • vereffening verdeling huwelijksgemeenschap 
 • erfrecht 
 • testamenten & schenkingen 

HANDELS- EN ONDERNEMINGSRECHT 

 • invorderingen (niet-betaalde facturen) 
 • onderhandelen en opstellen van diverse handelscontracten 
 • handelspraktijken 
 • consumentenrecht
 • pandverzilvering 

HUUR EN ZAKELIJKE RECHTEN 

 • woninghuur & handelshuur 
 • eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, mede-eigendom, 
 • recht van opstal, erfpacht 

MILIEU STEDENBOUW ADMINISTRATIEF RECHT PUBLIEK RECHT 

 • procedures bij de Raad van State: 
  • schorsing bij hoogdringendheid 
  • nietigverklaring van een besluit van een overheid 
 • vreemdelingenrecht 

ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN 

 • begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden 
 • gerechtelijk akkoord 
 • faillissement 
 • bijstand bij het verschijnen voor de Kamer voor Handelsonderzoeken 
 • aangifte van schuldvorderingen in faillissementen 

STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT 

 • verdediging voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank 
 • voorlopige hechtenis en raadkamer 
 • verdediging naar aanleiding van drugs-, hormonen- en dopingdelicten, valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en oplichting, bedreigingen en stalking, zedendelicten, slagen en verwondingen, diefstal en afpersing, heling en witwassen. 
 • burgerlijke partijstelling 
 • strafuitvoering 
 • economisch strafrecht 

VENNOOTSCHAPSRECHT 

 • oprichting van een vennootschap (o.m. keuze rechtsvorm, statuten) 
 • werking van een vennootschap (o.m. bestuur, algemene vergadering) 
 • ontbinding en vereffening van een vennootschap 
 • aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders 
 • geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders